081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

กระบอกตวง (Cylinder) สแตนเลส บอกปริมาตรด้านใน