081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ถังขยะ กทม. ติดล้อ ขนาด 240 ลิตร ฝาเรียบธรรมดา