081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ถังขยะพลาสติกแบบมีล้อเลื่อนแบบฝาปิดธรรมดา 120 และ 240 ลิตร