081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

ปรอทวัดไข้ดิจิตอล Bremed (Digital Thermometer) รุ่น BD1170