081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

รถเข็นผู้ป่วย มาตรฐาน (เหล็กชุป, เบาะหนัง, เสาน้ำเกลือ) รุ่น MC01-809CIV

เลือกจำนวน :
ดูตะกร้าสินค้า

รถเข็นผู้ป่วย มาตรฐาน (เหล็กชุป, เบาะหนัง, เสาน้ำเกลือ) รุ่น MC01-809CIV

 คุณลักษณะทั่วไป

  1. โครงรถเปนเหล็กชุปโครเมี่ยม ลอซี่ลวดยางตัน
  2. เบาะนั่ง และ พนักพิง เปนหนังเทียม สีน้ําเงิน
  3. เบาะกวาง 46 ซม. ( 19 นิ้ว )
  4. มีที่หามลอที่ลอหลัง ทั้ง 2 ขาง เพื่อความปลอดภัยของผูปวย
  5. รถเข็นมีน้ําหนัก 19 กิโลกรัม สามารถพับเก็บได
  6. สามารถรองรับน้ําหนักผูปวยได 100 กิโลกรัม

คุณลักษณะของเสาน้ําเกลือ

  1. โครงเสาน้ําเกลือเปนเหล็กชุปโครเมี่ยม
  2. เสาน้ําเกลือเปนแบบ น็อคดาวน สามารถถอดเก็บได
  3. เสาน้ําเกลือเปนแบบ ตัว T ( กวาง 20 ซม . ) สามารถแขวนถุงน้ําเกลือไดทั้ง 2 ขาง
  4. สามารถปรับระดับสูง, ต่ําได ตั้งแต 80 – 150 ซม.

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รถเข็นผู้ป่วย มาตรฐาน (เหล็กชุป, เบาะหนัง, เสาน้ำเกลือ) รุ่น MC01-809CIV

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน