081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

รถเข็นผ้ากันเปื้อน Laundry Bag Carrier

เลือกจำนวน :
ดูตะกร้าสินค้า

รถเข็นผ้ากันเปื้อน Laundry Bag Carrier

Dimensions  W65 x L105 x H70 cm.

รายละเอียด
โครงรถทำด้วยท่อสเตนเลส ขนาด 2.5 ซม.
บุผ้าหนังเทียม 4 ด้าน
ใส่ลูกล้อขนาด 6”

อุปกรณ์การแพทย์พื้นฐาน

 อุปกรณ์การแพทย์พื้นฐานที่รู้จักกันดีได้แก่อะไรบ้าง ระบุประมาณ 10 ชิ้น ชื่อไทย และอังกฤษ และการใช้หรือกลไกการทำงานอะไรคือเครื่องมือแพทย์

คำว่า “เครื่องมือแพทย์” โดยสามัญสำนึกของบุคคลทั่ว ๆ ไป มักจะนึกถึงแต่เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุที่ใช้สำหรับในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะ การพยาบาลและ ผดุงครรภ์เท่านั้น แต่ ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 ยังมีนิยาม ความหมายถึง 4 ความหมายด้วยกัน

ดังนั้น คำว่า “อุปกรณ์” จึงหมายถึง ของใช้ประจำอยู่กับเครื่องมือแพทย์เป็นอาจิณเพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาเครื่องมือแพทย์

เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาว่าเป็นเครื่องมือแพทย์

เครื่อง มือแพทย์นั้นแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ

1. อุปกรณ์ผ่าตัด และอุปกรณ์การแพทย์ เช่น มีดผ่าตัด กรรไกรผ่าตัด เครื่องวัดความดัน ปรอท
วัดไข้ เป็นต้น
2. บริภัณฑ์การแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องสลายนิ่ว เป็นต้น
3. วัสดุการแพทย์และวัสดุฝังในทางศัลยกรรม เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์ ผ้าก๊อซ ซิลิโคน
(Silicone)
4. เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง เช่น ชุดน้ำยาตรวจการติดเชื้อ เอชไอวี (HIV) ชุดตรวจ
น้ำตาล ในปัสสาวะ เครื่องมือทันตกรรม เป็นต้น

สำหรับในความหมายที่สี่นี้ ปัจจุบันได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเครื่องมือแพทย์ หลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน อาทิ เช่น

ถุงยางอนามัย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535
เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย เป็นต้น

 อุปกรณ์  ชื่ออังกฤษ  การใช้งาน
 หูฟังแพทย์  Stethhoscope  ช่วยฟังเสียงการอัตราการเต้นของหัวใจ
 เข็มฉีดยา  hypodermic syringe  เข็มฉีดยาสำหรับฉีดสารหรือยาเข้าร่างกาย
 เครื่องวัดความดันโลหิต Get Upper Arm Blood Pressure Mon  เอาไว้วัดความดันร่างกายและอัตราการเต้นของหัวใจว่าปกติหรือไม่  และวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
 ผ้าพันแผล  Bandages ใช้ห้ามเลือด, ป้องกันการติดเชื้อ,พันเฝือกในรายกระดูกหัก,ใช้ยึดผ้าปิดแผลให้อยู่กับที่ เอาไว้ยึดกระดูกที่หัก หรืออวัยวะที่แพลง   ซึ่งมี 2 แบบด้วยกันเช่นแบบธรรมดา  และแบบยีดได้
ถาดเครื่องมือ  Medical tray  เอาไว้ใส่อุปกรณ์ทำแผล เช่น แผลผ่าตัด
 สำลี  cotton  เอาไว้เช็ดทำความสะอาดบาดแผล ป้องกันเชื้อโรค ใช้กับแอลกอฮอล์หรือเบตาดีน ฯลฯ
 ผ้าก๊อซ  gauze dressing  ใช้สำหรับพันแผล ปิดแผล ป้องกันอากาศหรือเชื้อโรคเข้าปากแผล
 ปรอทวัดไข้  Themometer  ใช้วัดอุณหภูิมิร่างกาย  ดูว่าเป็นไข้หรือไม่
 กรรไกรตัดไหม  Metzenbaum  เอาไว้ตัดด้ายไหม ตอนเย็บ
 ผ้าปิดปาก  mask  เอาไว้ปิดปาก ปิดจมูกป้องกันเชื้อโรคแพร่เข้าสู่ร่างกายตนเอง หรือจากร่างกายตนเองไปสูคนอื่น
 ชามรูปไต  Emesis Or Plus Basin  เอาไว้ทิ้งสิ่งของสกปรกเช่น สำลีที่เช็ดแผลแล้ว
 คีมคีบแผล  Dressing Forceps  ใช้คียอุปกรณ์ทำแผล คีบแผล
กระบอกปัสสาวะหญิง Female Urinal  ให้คนไข้หญิงฉี่ใส่เพื่อตรวจโรค
กระบอกปัสสาวะชายแบบนอนและตั้ง Male Urinal (Horizontal) and Vertica  ให้คนไข้ชายฉี่ใส่เพื่อตรวจโรค
 ผ้าคล้องแขน  Arm sling ใช้กรณีที่มีกระดูกต้นแขนหัก หรือกระดูกปลายแขนหัก เมื่อตกแต่งบาดแผลและเข้าเฝือกชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว จะคล้องด้วยผ้าคล้องแขน เพื่อป้องกันอาการบวม หรืออักเสบ
 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รถเข็นผ้ากันเปื้อน Laundry Bag Carrier

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน