081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

สายดูดเสมหะ (Suction Tube) ยี่ห้อ BM2