081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

หน้ากากออกซิเจนพร้อมถุงลม (Oxygen Mask With Bag)

เลือกจำนวน :
ดูตะกร้าสินค้า

หน้ากากออกซิเจนพร้อมถุงลม

หน้ากากออกซิเจนพร้อมถุงลม หน้ากากออกซิเจนที่มาพร้อมกับถุงลม Oxygen mask with bag เพื่อกักเก็บออกซิเจนสำรอง มีสองขนาดสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

อุปกรณ์ให้ก๊าซออกซิเจนระบบความเข้มข้นต่ำ  (low  flow  system)
ก.   Nasal  Cannula
      ข.    Face  Mask
         –  Simple  face  mask ( Mask  without  bag)
           –  Partial  rebreathing  mask ( Mask  without  bag)
           –  Non – rebreathing  mask ( Mask  without  bag)

อุปกรณ์ให้ก๊าซออกซิเจนระบบความเข้มข้นสูง (high  flow  system) 
  ก.   Venturi  mask ( Mask  without  bag)
      ข.   Tent
           –  Face  tent
           –  Croupette  tent
           –  Hood  or  Oxygen  box  or  Hut  tents
     ค.    Oxygen  T – Piece
     ง.    Tracheostomy  collar

  Nasal  Cannula  

เป็นอุปกรณ์ประกอบด้วยสายท่อพลาสติกวิไนล์ (vinyl  plastic) อ่อนนุ่ม  ขนาดเล็ก  ตรงกึ่งกลางปลายสายท่อมีทางแยกเป็นสายสั้น ๆ 2 สาย  ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร  สำหรับสอดเข้าช่องจมูกทั้ง 2 ข้าง  ไม่ทำอันตรายต่อช่องจมูก  ท่อมีสายยางเพื่อรัดให้เขี้ยวอยู่ในตำแหน่งพอดีช่วงหายใจออก O2 ที่ไหลตามท่อบางส่วนถูกชะออกตามลมหายใจบางส่วนเก็บไว้ในโพรงจมูกซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บ O2 (anatomical  reservoir) ช่วงหายใจเข้าผู้ป่วยจะได้ O2  จาก Nasal  Cannula โดยตรงบวกอากาศจากโพรงจมูกซึ่งมี O2 สูงผลรวมของ FiO2 ในลมหายใจเข้าสูงกว่าที่ได้จาก Flow  Meter

ข้อดี
1. ไม่ยุ่งยาก  สะดวก  ใช้บ่อย  ผู้ป่วยพอใจ
2. พูดคุยได้  ดื่มน้ำ  หรือรับประทานอาหารได้
3. กรณีผู้ป่วยหายใจทางปากก๊าซออกซิเจนผ่านระบบทางเดินหายใจได้
4. ใช้ได้กับผู้ป่วยโรคปอกอุกกั้นเรื้อรั้ง (Chronic  obstructive  pulmonary  disease) ได้แก่  โรคหลอดลมอุดกั้น  เรื้อรังและถุงลมโป่งพอง

ข้อเสีย
1. ระคายเคืองช่องจมูก  กรณีช่องจมูกอุดตันใช้ไม่ได้
2. การให้มากกว่า 5 – 6 ลิตรต่อนาที  ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนในโพรงจมูกจะเกินความพอดีทำให้ปวดโพรงจมูก  เลือดกำเดาออก  ปวดแก้วหู  กล่องเสียงหดเกร็ง  ควรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดอื่น 

   อัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน 1 – 6 ลิตร/นาที  
   ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนที่ได้รับ (%O2) 24 – 44

 Face  Mask
มีหลายขนาดต้องเลือกให้ขนาดพอเหมาะกับใบหน้าผู้ป่วยและมีหลายแบบ  ดังนี้

 Simple  face  mask ( Mask  without  bag)

เป็นอุปกรณ์ทำด้วยพลาสติก  ใส  เบา  รูปแบคล้ายหน้ากากสำหรับครอบปากและจมูก  มีสายยางยึดให้พอดีรอบศีรษะ ด้านข้างหน้ากากมีรูระบายอากาศที่หายใจออกและให้อากาศจากภายนอกเข้ามาผสมได้ในขณะหายใจเข้า  อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่มีถุงสำรองก๊าซช่องว่างของหน้ากากเป็นที่เก็บออกซิเจนเพิ่มเติมจากโพร่งจมูกทำให้ FiO2 สูงกว่า Nasal  Cannula

ข้อดี
1. ไม่ระคายเคืองเยื่อบุช่องจมูก

2. ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนที่ได้รับค่อนข้างสูง

ข้อเสีย
1. ผู้ป่วยไม่สุขสบาย  อึดอัด

2. ไม่สามารถดื่มน้ำและรับประทานอาหารได้สะดวก  ต้องถอดหน้ากาก
3. การให้ก๊าซออกซิเจนปริมาณมากทำให้ก๊าซออกซิเจนไหลออกรูด้านข้าง  ระคายเคืองเยื่อบุนัยน์ตา  ตาแห้ง
4. อัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนเข้าสู่  mask  ต้องไม่ต่ำกว่า 5 ลิตร/นาทีเพื่อไล่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายออกได้ทันมิฉะนั้นเกิดการคั่ง ก๊าซออกซิเจนในเลือดแดง
5. ไม่ควรใช้พ่น  Aerosal  เพราะรูเปิดที่ข้างจมูกมีขนาดเล็กเกินไป  ทำให้ละอองยาระบายออกไม่ทันคั่งค้างอยู่ในหน้ากาก  กระจายกันกลั่นตัวเป็นหยดน้ำหรือละอองใหญ่ขึ้นเข้าสู่ทางเดินหายใจ 

   อัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน 5 – 10 ลิตร/นาที  
   ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนที่ได้รับ (%O2) 40 – 60

 Partial  rebreathing  mask ( Mask  without  bag) 

เป็นอุปกรณ์คล้าย  Simple  face  mask ต่างกันที่ส่วนปลายของ Partial  rebreathing  mask มีถุงสำรองแก๊ส  ความจุ 600 – 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร  ทำให้เก็บออกซิเจนได้เพิ่มเติมจากโพรงจมูก (anatomical  reservoir) และหน้ากาก (mask) ขณะหายใจออกปริมาณอากาศ 1 ใน 3 จากทางเดินหายใจส่วนต้นจะแทรกเข้าสู่ถุงทำให้ถุงโป่ง 2 ใน 3 ของอากาศจะระบายออกทางช่องเปิดด้านข้างหน้ากาก

ข้อดี
 เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ดีรับการเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งเพราะถุงจะสำรองก๊าซออกซิเจนได้

ข้อเสีย
1. ผู้ป่วยไม่สุขสบาย  อึดอัด
2. ควรเปิด Flow  meter  ไม่ต่ำกว่า 6 ลิตรต่อนาทีเพื่อให้ถุงโป่งตลอดเ

วลาทั้งช่วงหายใจเข้าและออกไม่ให้มี CO2 คั่ง

อัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน 6 – 10 ลิตร/นาที  
ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนที่ได้รับ (%O2) 60 – 80

 Non – rebreathing  mask ( Mask  without  bag)

รูปแบบนี้ไม่ค่อยนิยม  ลักษณะอุปกรณ์คล้าย  Partial  rebreathing  mask ยกเว้นบริเวณรูระบายอากาศส่วนหน้ากากลักษณะเป็นลิ้นไหลทางเดียว (unidirectional  valve) ทั้ง 2 ข้าง  เพื่อให้อากาศไหลออกสู่ภายนอกอย่างเดียวไหลเข้าไม่ได้  ระหว่างหน้ากากกับถุงมีลิ้นกั้นไม่ให้  CO2 จากลมหายใจออกเข้าถุงสำรองและถูกผลักออกทางรูระบายอากาศด้านข้างแต่ยอมให้ O2  บริสุทธิ์ขณะหายใจเข้าไหลเข้าถุงสำรองได้ไม่มีการสูดกลับของลมหายใจออกอากาศที่ได้มี FiO2 สูงมาก

ข้อดี

1. ได้  O2  ค่อนข้างบริสุทธิ์ในความเข้มข้นสูง
2. ให้ในกรณีผู้ป่วยมีภาวการณ์หายใจล้มเหลวรุนแรง  หายใจด้วยตน

เองไม่ได้ใส่  endotracheal  tube  หรือใช้เครื่องช่วยหายใจ

ข้อเสีย
1. ไม่ให้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะ ให้ O2  ในความเข้มข้นสูงมากกว่า 60%  มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
2. มักพบการรั่วไหลของ ให้ O2  ออกทางด้านข้างต้องสวมหน้ากากให้สนิท  สิ่งคัดหลั่งทำให้ลิ้นด้านข้างชำรุด
3. mask  ต้องพอเหมาะครอบสนิทกับใบหน้ากันการรั่วของ  ให้ O2  ทำให้ต้องออกแรงหายใจเหนื่อย

อัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน 6 – 10 ลิตร/นาที 

ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนที่ได้รับ (%O2) 60 – 100

 Venturi  mask (Mask without bag) 

เป็นอุปกรณ์คล้าย  Simple  face  mask แต่มีท่อพลาสติกขนาดใหญ่ขดเป็นงวงยาวประมาณ  6 นิ้ว  ปลายต่อออกจากตัวหน้ากากปลาย 

ท่ออีกข้างหนึ่งต่อกับตัวปรับ (jet  adaptor) พลาสติกซึ่งต่อกับท่อนำ O2  ขนาดเล็ก  มีช่องเปิดด้านข้างให้อากาศภายนอกไหลผสมกับ O2  ที่ผู้ป่วยหายใจเข้า  ตัวปรับมี 3 ขนาด  ได้ความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจน  24% , 25% และ35%  กลไกการทำงานขณะ O2   พุ่งผ่านท่อแคบ ๆ แรงดันจะสูง  ส่วนแรงดันผิวท่อขณะนั้นต่ำทำให้อากาศโดยรอบห้องไหลเข้ารูผิวท่อได้มาก  ความเข้มข้นของ O2   ที่ได้ต่ำ

ข้อดี
1. ควบคุมความเข้มข้น  O2   ได้แน่นอน  เหมาะกับผู้ป่วยหนักประเภท  vantilatory  failure  การหายใจตื้นไม่สม่ำเสมอ
2. ใช้ในผู้ป่วยโรคปอดอุกกั้นเรื้อรังได้

ข้อเสีย
ไม่แพร่หลาย

อัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน 4 – 10 ลิตร/นาที  
ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนที่ได้รับ (%O2) 24 – 50

    Tent Face  tent

       เป็นอุปกรณ์ลักษณะหน้ากากขนาดใหญ่วกว่า  mask  หน้ากากครอบทั้งบริเวณโหกแก้ม  จมูก  ปาก

ข้อดี
1. ใช้กับผู้ป่วยบาดเจ็บหรือมีแผลบริเวณใบหน้า
2. ไม่กดทับใบหน้า  ทำให้ไม่รำคาญ

ข้อเสีย
ความเข้มข้นของ O2 ที่ได้ไม่แน่นอน

อัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน 8 – 12 ลิตร/นาที  
ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนที่ได้รับ (%O2) 28 – 100

 Croupette  tent

เป็นอุปกรณ์ให้  O2   ที่ครอบตัวผู้ป่วยเด็กลักษณะคล้ายเต็นท์  ประกอบด้วยมุ้งพลาสติกมีซิปเปิด – ปิด  ครอบบนโครงโลหะด้านหลังกล่องใส่น้ำแข็งทำให้อากาศในมุ้งมีความชื้นสูง  มีท่อระบายน้ำทิ้งที่เกิดจากน้ำแข็งละลาย  มีท่อนำ O2  ไหลเข้ามุ้ง 1 ท่อท่อให้ CO2  ไหลออกจากมุ้ง 1 ท่ออุณหภูมิในเต็นท์ต้องไม่ต่ำกว่าอุณหภูมิของห้อง 10 – 15 องศาฟาเรนไฮด์

ข้อดี
1. ช่วยลดไข้  ขับเสมหะ
2. ทำให้ผู้ป่วยสุขสบาย

ข้อเสีย
1. ทางด้านจิตใจ  ผู้ป่วยมีความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง
2. พยาบาลไม่สามารถสังเกตอาการผู้ป่วยได้
3. การพยาบาลผู้ป่วยแต่ละครั้งต้องเปิดซิปทำให้  O2   รั่วได้เป็นผลให้ควบคุมความเข้มข้นของ  O2  ได้ไม่ดี
4. O2  หนักกว่าอากาศทำให้ตกบนที่นอนพร้อมความชื้นต้องสังเกตความชื้นบริเวณร่างกายเด็ก  เสื้อผ้า  อุปกรณ์เครื่องนอน  หมั่นเปลี่ยนเมื่อเปียกชื้น  ควรใช้ผ้ายางปูที่นอนก่อน
5. ไม่ใช้เครื่องไฟฟ้า  สัญญาณต่าง ๆ ที่เป็นไฟฟ้าละวัสดุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตในเต็นท์  เช่น  กระเป๋าไฟฟ้า  วิทยุ  เครื่องดูดเสมหะ  ผ้าขนสัตว์  ของเล่นที่เป็นไฟฟ้า  แบตเตอรี่  ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
6. น้ำมันหอมระเหย  โลชั่น  น้ำมันทาริมฝีปาก  ควรใช้ชนิดที่ละลายน้ำ

อัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน 8 – 10 ลิตร/นาที  
ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนที่ได้รับ (%O2) 60%

 Hood  or  Oxygen  box  or  Hut  tents

เป็นอุปกรณ์ให้ก๊าซออกซิเจนใช้ครอบบริเวณศีรษะและไหล่ผู้ป่วยเด็ก  ลักษณะเป็นกระโจมหรือกล่องพลาสติกให้ O2  มีท่อนำ  O2  เข้าภายใน
ข้อดี
1. เหมาะกับเด็กเล็ก ๆ แขน  ขา  เคลื่อนไหลได้อิสระ
2. การรั่วของ  O2  น้อยกว่าแบบ  Croupette  tent  ให้การพยาบาลได้สะดวกกว่า

ข้อเสีย
1. O2  รั่วบริเวณรอบ ๆ คอผู้ป่วยหมั่นตรวจความเข้มข้น  O2  อย่างสม่ำเสมอ
2. ไม่ปิดบริเวณคอเพราะทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม

อัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน 10 – 12 ลิตร/นาที  
ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนที่ได้รับ (%O2) 60 – 70%

 Oxygen  T – Piece           

เป็นอุปกรณ์ให้  O2  ผู้ป่วยที่มีท่อทางเดนหายใจทำด้วยพลาสติกเบา  เพื่อไม่ให้ดึงรั้งท่อเจาะหลอดลมคอหลุดเลื่อน  ลักษณะเป็นสายลูกฟูก (corrugated  tube)  สวมยึดติดกับท่อเจาะหลอดลมคอให้ความชื้นสูง  ไอน้ำอาจเกาะเป็นหยดน้ำไหลสู่ท่อหลอดลมคอได้  ท่อทางหายใจออกมวามยาวประมาณไม่เกิน 6 นิ้ว  เพื่อไม่ให้  CO2 จากลมหายใจออกค้างภายในท่อ

ข้อดี
 เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีท่อทางเดินหายใจ  เช่น  Tracheostomy  tube  ชนิดพลาสติก  Endotracheal  tube

ข้อเสีย
   อุปกรณ์อาจดึงรั้งท่อเจาะหลอดลมคอเคลื่อนผิดตำแหน่ง

 Tracheostomy  collar

เป็นอุปกรณ์คล้ายหน้ากากคล้องไว้กับคอครอบบนท่อเจาะหลอดลมคอ O2  จะไหลเข้าทางรูเปิดขณะหายใจเข้า  มีท่อลูกฟูก (corrugated  tube) เพื่อให้ได้ความชื้นสูงต่อกับเครื่องควบคุมความชื้นแบบละอองฝอย (jet  nubulizer) O2 ที่ให้จะไม่แห้ง

ข้อดี
เหมาะกับผู้ป่วยที่มีท่อเจาะหลอดลมคอ

ข้อเสีย
1. การผ่านเข้าออกของ  O2 และ  CO2 ไม่สะดวก
2. เกิดการอุดตันภายในท่อลูกฟูกง่ายจากเสมหะ
3. ทำความสะอาดยาก

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หน้ากากออกซิเจนพร้อมถุงลม (Oxygen Mask With Bag)

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน