081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ แบบพกพารุ่น A100D

เลือกจำนวน :
ดูตะกร้าสินค้า

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ แบบพกพา รุ่น A100D

รายละเอียดสินค้า :

  • Fetal Doppler-portable 
  • หน้าจอดิจิดอล
  • เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภพกพา A100D
  • ยี่หอ AEON TECHNOLOGY
  • ผลิตภัณฑนี้อยูภายใตการควบคุมมาตรฐานของประเทศเยอรมันนี
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม :
 
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์เป็นเครื่องตรวจจับการเต้นของหัวใจของทางรกในครรภ์ ใช้ระบบ Doppler effect อัลตาโซนิก (Ultrasonic) ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ พลังไฟต่ำมาก ในการฟังการเต้นของหัวใจที่ชัดเจนของลูกน้อยของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการบันทึกเสียงผ่านสายเคเบิลไปยังอุปกรณ์บันทึกเสียง “Angletalk” ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานง่าย และปลอดภัย ช่วยให้คุณตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจทารกเพื่อสุขภาพของทางรก ก่อนคลอดได้เป็นอย่างดี

ของขวัญอันยอดเยี่ยมสำหรับคุณแม่ผู้คาดหวัดสิ่งที่ดีที่สุดแด่ลูกน้อย คุณแม่จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ล้ำค่า จากการได้ยินการเคลื่อนไหวแรกของทารกก่อนคลอดในสัปดาห์ที่ 12 ของการตั้งครรภ์ เสียงสะอึก เสียงเตะ เสียงหายใจ และการเต้นของหัวใจ จะสามารถได้ยินเสียงที่ดีกว่า ด้วยหูฟังแจ็คขนาดเหมาะสม 3.5mm (หรือการได้ฟังสองคนในเวลาเดียวกันเนื่องจากมีช่องเสียบแจ็ค2ช่อง) ตัวเครื่องมีสายเคเบิลสำหรับบันทึกเสียง ที่คุณจะสามารถบันทึกไปยัง อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์,เทปคาสเช็ท หรือแม้แต่โทรศัพท์ของคุณ

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เปนเครื่องแสดงคาอัตราการเตนหัวใจทารก และ ใชฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ
2. เปนเครื่องขนาดเล็กน้ําหนักเบา พกพาสะดวก
3. ความถี่ของหัวตรวจอัลตราซาวด 2 MHz
4. สามารถตั้งระบบเตือนเมื่อ FHR สูงหรือต่ํากวาคาที่กําหนดไว
5. ตัวเครื่องจะปดเองอัตโนมัติ หากไมมีสัญญาณของ FHR ภายใน 2 นาที
6. ใชแบตเตอรี่มาตรฐาน 9V สามารถชารจไดกับไฟ DC 12V ใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง 5 ชั่วโมง
7. ขนาดของเครื่อง ยาว 112 มม. กวาง 142 มม. สูง 42 มม.
8. น้ําหนักเครื่อง 0.3 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่)
9. สินคารับประกันตัวเครื่อง 1 ป (ไมรวมหัววัด , ไมรวมแบตเตอรี่)

ข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม

General

Doppler Soundwaves

Ultrasound Frequency: 2.0MHZ +/- 5 Percent

Acoustic Intensity: < 10mW/c Square Meters

Peak Negative Pressure: < 1 Mpa

Output Intensity: < 20mW/c Square Meters

Power Source: 9V 6F22 Battery

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ แบบพกพารุ่น A100D

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน