081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

เตียงคลอดแบบธรรมดาแบบ 2 ตอน (Obstetric Bed)