081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

เตียงผู้ป่วยสามัญ (Hospital Bed) MZR509