081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

Tip ดีในการใช้ลูกล้ออย่างถูกวิธี

Tip ดีในการใช้ลูกล้ออย่างถูกวิธี

 

ร่างกายของคนเราต้องการการบำรุงรักษา ลูกล้อก็เช่นกัน การตรวจสอบและบำรุงรักษาลูกล้อเป็นระยะๆ นั้นก็เป็นหนึ่งวิธีในการยืดอายุการใช้งาน ตลอดจนควรหลีกเลี่ยงการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องกับลักษณะและชนิดของลูกล้อ จะช่วยให้อายุการใช้งานลูกล้อยาวนานขึ้นหลายปีเลยทีเดียว จึงจำเป็นที่ผู้ใช้ควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบและหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

types of caster

การตรวจสอบและการบำรุงรักษา

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในแต่ละวันของการทำงาน เราใช้งานของลูกล้อในการเคลือนย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั้น  ควรสังเกตความผิดปกติของลูกล้อเป็นอันดับต้นๆ เช่น

 • น็อตที่ยึดแป้นลูกล้อหลวมหรือหลุดหรือไม่
 • หรือมีรอยแตกร้าวที่รอยเชื่อมต่อต่างๆ หรือไม่
 • ล้อมีรอยขีดข่วนหรือเสียรูปทรงไปจากเดิมหรือไม่  
 • ลูกล้อมีความผิดปกติของลูกปืน แกนล้อ และแป้นหมุนของล้อหรือไม่  

 

ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานดังต่อไปนี้

 1. ควรหลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามชนิดและขนาดของลูกล้อที่กำหนดไว้และควรสอบถามในรายละเอียดของลูกล้ออย่างดีก่อนซื้อมาเพื่อใช้งาน
 2. ควรหลีกเลี่ยงใช้งานในพื้นที่ขรุขระหรือต่างระดับ เพื่อป้องกันไม่เกิดแรงกระแทกกับลูกล้ออย่างรุนแรง
 3. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ความเร็วในการลากเกินกว่าการเดินเข็นปกติ
 4. ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละชนิดของลูกล้อ
 5. ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่ มีความเป็นกรดสูง เกลือ น้ำมัน หรือมีสารเคมีต่างๆ
 6. ควรหลีกเลี่ยงการจอดรถเข็นบนพื้นที่ลาดเอียง ถึงแม้ว่าจะตั้ง Floor lock ไว้แล้วก็ตาม
 7. ควรหลีกเลี่ยงการใช้รถไฟฟ้าลากจูง
 8. และไม่ใช้งานเมื่อพบว่าน็อตยึดแป้นลูกล้อหลวมหรือหลุดออก
 9. ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านลูกล้อในแต่ละชนิดการใช้งาน