081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

จำหน่ายรถสามล้อโยก สำหรับคนพิการ

เลือกจำนวน :
ดูตะกร้าสินค้า

จำหน่ายรถสามล้อโยก สำหรับคนพิการ

วัตถุประสงค์การใช้งาน

รถสามล้อโยกคนพิการ เพื่อการขับเคลื่อนสำหรับผู้พิการทางขา

รายละเอียดคุณลักษณะ

รถสามล้อโยก ทำด้วยท่อเหล็กขนาด 1 นิ้วและ 7/8 นิ้ว ดัดเป็นโครงสร้าง มีล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว จำนวน 3 ล้อ โดยเป็นล้อหน้าหนึ่งล้อและล้อหลัง 2 ล้อ มีความกว้างระหว่างล้อหลังประมาณ 34 นิ้ว ความยาวทั้งหมด 58 นิ้ว ล้อหน้าติดอยู่กับบังคับเลี้ยว สองล้อติดอยู่กับโครงสร้างด้านล่าง มีเบรกอยู่ติดดับแฮนด์บังคับเลี้ยว และเบครมือติดอยู่ด้านข้าง มีคันโยกเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน ด้านหลังมีเบาะและพนักพิง ทำด้วยไม้อัดอย่างหนา ติดฟองน้ำขนาดความหนา 2 นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี โครงสร้างและวงล้อทั้งสามพ่นด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่อบแห้ง เพื่อความคงทน บางส่วนชุปโครเมี่ยม

ส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน

1. กระเช้าเหล็กติดอยู่ด้านหน้า 1 ใบ

2. พลาสติกสะท้องแสง ติดหลังเบาะ 1 คู่

สาระน่ารู้:

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรระดับชาติที่สามารถบูรณาการระบบงานด้านคนพิการของประเทศ บริหารจัดการให้องค์กรด้านคนพิการมีความเข้มแข็ง นำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

พันธกิจเป็นภารกิจตามหน้าที่ และภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรให้พันธสัญญาว่าจะใช้เป็นกรอบดำเนินงาน สำนักงานฯ พก. จึงกำหนดพันธกิจ 4 พันธกิจ ดังนี้ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติ สู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ พัฒนาองค์กรด้านคนพิการของประเทศให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความเข็มแข็ง สามารถดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เคารพในความแตกต่าง และหลอมรวมให้คนพิการ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม พัฒนาให้เป็นองค์กรระดับชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในประเทศ และระดับสากล

ยุทธศาสตร์

  1. บูรณาการงานด้านคนพิการของชาติ
  2. พัฒนาองค์กรด้านคนพิการให้เข็มแข็ง
  3. เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
  4. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

 

ค่านิยมของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเด่น เน้นทีมงาน ประสานเครือข่าย

สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ 255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์: 
02-354-3388 หรือ call center 02-3545501
เบอร์โทรสาร: 
02-354-3899
อีเมล์: 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จำหน่ายรถสามล้อโยก สำหรับคนพิการ

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน